Thursday, 21 February 2013

CONTOH WORO-WORO


WORO – WORO

      Katujukake marang sedoyo Warga ing Sugi Waras,  Kecamatan Sido Mulyo. Gegayutan kalian Pengetan Dinten Kamerdikan lan Ambal Warsa RI ingkang kapeng 67 tahun.                  
Badhe ngawontenaken maneka warna kagiatan inggih menika:
1.      Lomba kebersihan lingkungan  antar DUKUH se-Sugih Waras .                          
2.      Lomba kesenian tradisional Antar Dukuh se-Sugih Waras, kangge Bapak – Bapak lan Ibu – Ibu.
3.      Lomba drum band kangge Adhik – Adhik Pemuda lan Pemudi antar dukuh.

Lomba badhe katindakaken :
Dinten , tanggal           :  Sabtu, 18 Agustus 2012
Wanci                            :  08.00 – pungkasane
Mapan                          : Alun – alun Kecamatan Sido Mulyo

Mekaten menggah Wara – wara saking Panitia Lomba Kamerdikan . Mugi – mugi kawigatosan dumateng sedaya Warga Sugih Waras kecamatan Sido Mulyo.                 
 Nuwun.

 Sugih Waras, 10 Agustus 2012
          Ketua Karang Taruna                                                                Panitia

                                                                                                                                                     

            Rudi Hartanto                                                                             Sukimin    

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review