Monday, 10 September 2012

BAHASA JAWA (Jenis-jenis layang)


Jenis-Jenis Layang

1.Layang Iber-Iber
Layang iber - iber inggih menika layang ingkang wosipun perkawis pribadi, ingkang kaandharaken saged menapa kemawon gumantung kabetahanipun ingkang nyerat.

Tuladha layang iber –iber :
                                                                       Kang pandonga marang anakk

                                                                                      Irawan, Ing Jakarta  
                                  
Wiyose ngger, sarehne sok sasi ngarep iki adhimu arep disunatake, mula yen ora ana alangan sawiji apa kowe mulih sadurunge tanggal sepuluh, saperlu arep dakjak urun rembug.
wasana banget ing pangarep - arepku, lan sapungkure layang iki kabeh kulawarga tansah ginanjar slamet.
                                                                             Parakan, 22 Nopember 2009
                                                                                                   Bapak:

                                                                                  Suradi

2.Layang Kitir

Layang kitir yaiku layang inggih menika layang ingkang wosipun cekak aos menapa perlunipun lan dipunkintun lumantar pos.

Tuladha layang kitir  :
Katur Mas Bayu, ing dalem
Wiyose mas, yen ndadekake keparenging penggalih lan ora pinuju kagem piyambak aku nyuwun ngampil kagunganmu sepedha motor, arep dakenggo tilik sedulur kang lagi lara ing rumah sakit Ngesti Waluya Parakan.
Dene anggonku mbalekake mengko bengi.
Parakan, 22 Nopember 2009
                                                                                                   Adhimu :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                   Sunaryo


3.Layang Ulem
layang ulem atawi undhangan inggih menika layang atur dhateng tiyang sanes supados tiyang ingkang dipunulemi rawuh ing papan lan wekdal ingkang sampun katemtokaken.
Tuladha layang Ulem :

Assalamualaikum Wr.Wb
        Kanthi puji syukur dhumateng asmanipun Gusti kang Maha Agung. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing Syukuran supitipun anak kula jaler kekalih.

Inggih menika ingkang asma :

1. BAGUS WARSANA
2. BAGUS WARDAYA


 Insyaallah mbenjang ing :

Dinten   : Minggu Wage [malem Jumuah Legi]
Tanggal : 10 Desember 2006 [20 Dulkaidah Alip 1939]
Pukul     : 09.00 enjang
Papan    : Gedung Mandiri Kecamatan Parakan, temanggung

Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu, kula matur sanget nuwun.


                                                                                Salam taklim,


                                                                                 Sela Darmaji Kekalih   

4.Layang Lelayu                     

layang lelayu inggih menika layang ingkang wosipun pawarta kematian.
Tuladha Layang Lelayu :
Bilih kala wau dalu dinten Jumat, 12 Januwari 2000,tabuh 20.00 WIB, Embah Kakung Juremi ketimbalan ing Allah wonten ing Griya Sakit Umum Lumajang. Layon badhe kasarekaken ing dinten Saptu, 13 Januwari 2000 ing TPU Mranggen. Bidhal saking griya duhkita tabuh 13.00 WIB saking griya Jln. Mawar Raya No. 15 Lumajang. Nuwun

3 comments:

Lailatul Farida said...

makasih, kunjungi juga http://bisnukalaifa.blogspot.com/ dan saya juga mau tanya cara buat kursor seperti itu gimana? makasih sekali lagi.

arif wow said...

Trimss infonya^^ kunjungi juga myilmukudot.blogspot.co.id

Puguh Setya said...

ya...

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review